FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Wet Kwaliteitsborging

De impact van de Wet Kwaliteitsborging op toeleveranciers

Op deze pagina vindt u informatie en links over de Wet Kwaliteitsboring in relatie tot de toeleveranciers. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning, naar het kunnen aantonen dat het opgeleverde project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. De rol van leveranciers en onderaannemers hierin vraagt de nodige aandacht. Deze partijen staan doorgaans verder van het bouwproces af, maar zullen steeds vaker een cruciale rol gaan spelen in het leveren van bewijslast aan de bouwer en in het dragen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Wij verwachten dat op termijn de leveranciers een steeds grotere rol gaan spelen op de bouwplaats en zodoende steeds meer invloed gaan uitoefenen op de bouwkwaliteit. Alleen zo kunnen zij garant staan voor hun product en er verantwoordelijkheid voor nemen dat hun product (in samenhang met de andere bouwproducten) voldoet aan het Bouwbesluit.

Expert Interviews ‘Wet Kwaliteitsborging’ 

Kwaliteitsborging vraagt om een duidelijke vastlegging van de (milieu)kwaliteit van bouwproces en bouwproducten

Op 1 januari 2021 treedt de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) in werking. De wet wil bereiken dat bouwwerken meer dan tot nu toe voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en introduceert daarom een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel voor de...
Lees meer

Uit de media ‘Wet Kwaliteitsborging’