FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Wet Kwaliteitsborging

De impact van de Wet Kwaliteitsborging op toeleveranciers

Op deze pagina vindt u informatie en links over de Wet Kwaliteitsboring in relatie tot de toeleveranciers. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning, naar het kunnen aantonen dat het opgeleverde project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. De rol van leveranciers en onderaannemers hierin vraagt de nodige aandacht. Deze partijen staan doorgaans verder van het bouwproces af, maar zullen steeds vaker een cruciale rol gaan spelen in het leveren van bewijslast aan de bouwer en in het dragen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Wij verwachten dat op termijn de leveranciers een steeds grotere rol gaan spelen op de bouwplaats en zodoende steeds meer invloed gaan uitoefenen op de bouwkwaliteit. Alleen zo kunnen zij garant staan voor hun product en er verantwoordelijkheid voor nemen dat hun product (in samenhang met de andere bouwproducten) voldoet aan het Bouwbesluit.

Expert Interviews ‘Wet Kwaliteitsborging’ 

Interview met kwaliteitsborger Arjen Modderman

“Maak het zo makkelijk mogelijk om kwaliteit te borgen”  Per 1 januari 2024 gaat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Die moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit en bescherming van de bouwconsument. Met de Wkb veranderen er een aantal belangrijke zaken in het toezicht en de controle in...
Lees meer

Hoe een leverancier kan helpen met kwaliteitsborging

Van advies aan de voorkant tot een eindcontrole: de Wkb biedt veel kansen aan leveranciers om bouwbedrijven te helpen met aantoonbaar bouwen. Advies aan de voorkant op basis van de qv;10-eis die er ligt, producten leveren, zelfs de uitvoering door eigen ploegen laten uitvoeren en dan ook nog de blowerdoortest...
Lees meer

Wat staat er in de Wkb over de plichten van leveranciers?

Wie de wettekst over de Wet kwaliteitsborging induikt, komt daar de term leverancier niet tegen. In die zin heeft de Wkb voor leveranciers van producten geen directe gevolgen. “Juridisch gezien is er natuurlijk altíjd een gevolg. Maar dat is nu ‘koop’ als de leverancier alleen materialen levert en ze niet...
Lees meer

Online magazine ‘De effecten van de Wkb voor toeleveranciers’

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning, naar het kunnen aantonen dat het opgeleverde project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. De rol van leveranciers hierin vraagt de nodige aandacht. Deze partij zal steeds vaker een cruciale rol gaan spelen in...
Lees meer

“Bouwmaterialen moeten nu voldoen en dat moet straks ook. Daarin verandert niets. Voor leveranciers biedt de Wkb wel veel kansen.”

De Wet kwaliteitsborging gaat zorgen voor bouwwerken die aantoonbaar voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit). Betere bouwkwaliteit en bescherming van de bouwconsument. Dat is het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen [1]. Ingangsdatum volgens planning: 1 januari 2023, tegelijk met de Omgevingswet. De...
Lees meer

Kwaliteitsborging vraagt om een duidelijke vastlegging van de (milieu)kwaliteit van bouwproces en bouwproducten

Op 1 januari 2021 treedt de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) in werking. De wet wil bereiken dat bouwwerken meer dan tot nu toe voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en introduceert daarom een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel voor de...
Lees meer

Uit de media ‘Wet Kwaliteitsborging’