FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk

FBS is hét platform voor digitale data uitwisselingen in de bouw. Ze wijst je de weg in het landschap van bestekteksten, artikeldata, kwaliteit-normeringen en milieukeurmerken. Ze deelt haar kennis en behartigt de belangen van fabrikanten waar nodig. Ze volgt en stimuleert ontwikkelingen in haar werkveld en bouwt communicatiebruggen tussen de marktpartijen.

Inmiddels tekenen de contouren van een Nationaal Informatiserings- en Digitaliseringsprogramma (DigiDeal) zich af. FBS speelt hierin namens de fabrikanten een belangrijke rol.

Lees meer

Laatste nieuws

Tips om bij te dragen aan goede samenwerking in de bouwsector tijdens de coronacrisis

Tips om bij te dragen aan goede samenwerking in de bouwsector tijdens de coronacrisis

De coronacrisis brengt ook in de bouw uitdagingen met zich mee. Wat doet de overheid en hoe kan je als sector zelf bijdragen aan een.. Read More →
Organisatie rondom de Wkb

Organisatie rondom de Wkb

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, bouwers, adviseurs, opdrachtgevers en kwaliteitsborgers werken in de Regiegroep kwaliteitsborging samen aan.. Read More →
Kwaliteitsborging vraagt om een duidelijke vastlegging van de (milieu)kwaliteit van bouwproces en bouwproducten

Kwaliteitsborging vraagt om een duidelijke vastlegging van de (milieu)kwaliteit van bouwproces en bouwproducten

Op 1 januari 2021 treedt de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) in werking. De wet wil bereiken dat bouwwerken meer dan tot nu toe.. Read More →

Op deze website vindt u ook alle bestekservices van de FBS aangesloten fabrikanten.

Bestekservices

Werkgroepen

Vereniging FBS kent drie werkgroepen, die samenkomen wanneer er een concrete behoefte is in de markt om het belang van de fabrikanten onder de aandacht te brengen.

Lees meer

BIM

Optimale samenwerking in de bouwketen. Dat is waar we samen naartoe willen. De komst van BIM (Bouw Informatie Model) draagt daar zeker aan bij.

Lees meer

Bestek data

Het bestek vormt, zonder BIM-modellen tekort te doen, nog steeds het belangrijkste overdrachtsdocument tussen ontwerpende en uitvoerende partijen.

Lees meer

Milieudata en milieulabels

Duurzaam bouwen heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt en is steeds meer verankerd in bouwvereisten en milieulabels.

Lees meer

Leden

Vereniging FBS kent zo’n vijftig leden. Deze leden vind u terug op onze ledenpagina. Het lidmaatschap is bedoeld voor fabrikanten en toeleveranciers aan de bouw. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak en hoe meer we samen kunnen bereiken. Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap vindt u op de pagina ‘Lid worden?’.

Op deze website vindt u ook alle bestekservices van de FBS aangesloten fabrikanten.

BESTEKSERVICES

Aankomende evenementen

Datum/TijdEvenement
5 juni 2020
15:00 - 16:00
BIM loket Online Friday - 4D BIM
10 juni 2020 - 1 juli 2020
Hele dag
Opleiding ‘Integraal WKB Expert’ - De Bilt
Van der Valk hotel in De Bilt
10 juni 2020
15:00 - 17:00
Webinar: 'Circulaire Economie & de Bouw"
22 juni 2020 - 9 juli 2020
Hele dag
Opleiding ‘Integraal WKB Expert’ - Beek
Bouwmensen Limburg, Beek
25 juni 2020
10:00 - 11:15
Webinar: Circulair Bouwen (Duurzaam Gebouwd)

Blijf op de hoogte van al het nieuws en activiteiten via onze digitale nieuwsbrief en digitale uitnodigingen.