FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Bestekdata

Werkgroep Bestekdata

Het bestek vormt, zonder de opkomst van het nieuwe ontwerpproces met BIM-modellen tekort te doen, nog steeds het belangrijkste overdrachtsdocument tussen ontwerpende en uitvoerende partijen. Om fouten en misverstanden tijdens de uitvoering te voorkomen, is het essentieel dat de beschrijving van constructies en de specificaties van bouwstoffen compleet, correct en actueel zijn.

Fabrikanten bestekservices

Toeleveranciers onderschrijven deze noodzaak en bieden daarom al jarenlang de voorschrijvende partijen de helpende hand. Hoe? Door het beschikbaar stellen van actuele en correcte besteksomschrijvingen op maat: Fabrikanten Bestek Services. Bestekservices leiden tot minder faalkosten en verhogen de efficiency binnen het bouwproces door digitale gegevensuitwisseling. FBS neemt actief deel in de overlegorganen met de belanghebbende partijen. FBS is hierbij van mening dat op een zorgvuldige wijze moet worden omgegaan met de omvangrijke investeringen (in kwaliteitskaders) die de industrie gedaan heeft in het verleden.

Meepraten en bewaken

De Vereniging FBS promoot het gebruik van bestekservices en ziet erop toe dat de besteksomschrijvingen van haar leden op de juiste wijze worden aangewend. In dit kader is in het afgelopen jaar een discussie ontstaan over de juistheid van verwijzingen in de fabrikantgebonden besteksomschrijvingen naar private kwaliteitsverklaringen (BRL’s / certificaten). Aanleiding hiervoor is de van toepassingverklaring per 1 juli 2013 van de nieuwe Verordening bouwproducten in de EU-markt (CPR). In de discussie over de juistheid en rechtmatigheid van de bedoelde verwijzingen, behartigt FBS het belang van de bouwtoeleverende industrie.

Contact Werkgroep Bestekdata

Wilt u meer weten? Of heeft u interesse om deel uit te maken van de werkgroep Bestekdata? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep:

Roland Sleutjes
Wedeflex
rsleutjes@wedeflex.nl
073-6131040

 

 

 

 

Downloads Bestekdata

Pictogram

Manifest Bestekdata 0.00 KB 948 downloads

...

  Nieuwsitems rondom Bestekdata

  De rol van de fabrikant in het Hibin convenant en de versnelling van digitalisering in de bouwsector

  De rol van de fabrikant in het Hibin convenant en de versnelling van digitalisering in de bouwsector

  Vele fabrikanten, bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ gelanceerd. Hiermee geven zij aan te kiezen voor het.. Read More →
  “Corona verandert het leven in: vóór 2020 en na 2020.”

  “Corona verandert het leven in: vóór 2020 en na 2020.”

  “De Corona-crisis biedt ons de mogelijkheid om onze manier van leven, maar zeker ook onze manier van zaken doen nadrukkelijk onder de loep te nemen... Read More →
  STABU ontwikkeld door

  STABU ontwikkeld door

  STABU ontwikkelt en beheert de standaard specificatiesystematiek voor de bouwsector in Nederland.Sinds het moment dat STABU is begonnen met de ontwikkeling van STABU Bouwbreed is stap voor.. Read More →