FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Vereniging FBS

Uw belang is ons belang

De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zo stelt de Bouwagenda. Om productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken is een forse versnelling in digitalisering en informatisering nodig. Vanuit de Bouwagenda zijn er verschillende ontwikkelingen waar FBS actief bij betrokken is. 

DigiDeal

Inmiddels tekenen de contouren van een Nationaal Informatiserings- en Digitaliseringsprogramma (DigiDeal) zich af. Dit programma is gericht op sector brede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Maar welke rol spelen de toeleveranciers hierin? Lees meer>

Wet kwaliteitsborging

Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt en de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Maar welke rol spelen de toeleveranciers hierin? Lees meer>

Milieuprestatie berekeningen en de Nationale Milieudatabase

In het bouwbesluit die vanaf 1 januari 2018 van kracht is, zijn grenswaarden bepaald voor de milieuprestaties van gebouwen. Maar welke rol hebben de bouwmaterialen in deze milieuprestatieberekeningen? Lees meer>

Communicatiebrug tussen fabrikanten en andere marktpartijen

FBS deelt haar kennis met en behartigt de belangen van fabrikanten waar nodig. Ze volgt en stimuleert ontwikkelingen in haar werkveld en bouwt communicatiebruggen tussen de marktpartijen. FBS neemt persoonlijk deel in een zestal samenwerkingplatforms. Lees meer>

Werkveld van Vereniging FBS

  • Neemt initiatieven ter bevordering van een optimale digitale data-uitwisseling tussen fabrikanten en marktpartijen in de bouw.
  • Volgt daarvoor alle ontwikkelingen in digitale data-uitwisseling op de voet
  • Focust op een goede infrastructuur vóór en beschikbaarheid en compatibiliteit van digitale fabrikantendata voor de marktpartijen in de bouw
  • Verbetert zo de communicatie tussen u en de gebruikers van uw informatie
  • Bewaakt daarbij altijd het uitgangspunt dat uw productinformatie uw eigendom is en blijft
  • Stelt, met online bestekservices, specifieke kennis over eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van bouwproducten beschikbaar aan voorschrijvende partijen
  • Doordringt voorschrijvende partijen in de bouw van het belang van het correct gebruiken van bestekteksten om faalkosten zoveel mogelijk te voorkomen
  • Fungeert als klankbord, belangenbehartiger en informatiebron voor u als fabrikant, bijvoorbeeld door gerichte communicatie en kennisdeling
  • Is, mede namens u, gesprekspartner voor bestaande platforms en organisaties in digitale informatie-uitwisseling in de bouw

Werkgroepen

FBS is actief op verschillende werkvelden van digitale datauitwisseling in de bouwkolom. Daarom zijn er vier werkgroepen in het leven geroepen. Deze werkgroepen volgen de ontwikkelingen in hun werkveld nauwlettend. Via de onderstaande buttons kunt u meer lezen over de vier werkvelden.

BIM
Artikeldata en E-business
Bestekdata
Milieudata en Milieulabels