All for Joomla All for Webmasters
FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Vereniging FBS

Uw belang is ons belang

De bouwwereld verandert continu. Digitale data-uitwisseling neemt een grote vlucht in alle fasen van het bouwproces én daarna. Het aantal platforms en organisaties dat zich bezighoudt met digitale data-uitwisseling in de bouw groeit dan ook gestaag. Hoe gaat u daar als toeleverancier nu het beste mee om? En hoe zorgen we er samen voor dat het belang van de fabrikanten overal en altijd goed naar voren komt? Dáárvoor wil FBS zich hard maken.

FBS

  • Neemt initiatieven ter bevordering van een optimale digitale data-uitwisseling tussen fabrikanten en marktpartijen in de bouw.
  • Volgt daarvoor alle ontwikkelingen in digitale data-uitwisseling op de voet
  • Focust op een goede infrastructuur vóór en beschikbaarheid en compatibiliteit van digitale fabrikantendata voor de marktpartijen in de bouw
  • Verbetert zo de communicatie tussen u en de gebruikers van uw informatie
  • Bewaakt daarbij altijd het uitgangspunt dat uw productinformatie uw eigendom is en blijft
  • Stelt, met online bestekservices, specifieke kennis over eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van bouwproducten beschikbaar aan voorschrijvende partijen
  • Doordringt voorschrijvende partijen in de bouw van het belang van het correct gebruiken van bestekteksten om faalkosten zoveel mogelijk te voorkomen
  • Fungeert als klankbord, belangenbehartiger en informatiebron voor u als fabrikant, bijvoorbeeld door gerichte communicatie en kennisdeling
  • Is, mede namens u, gesprekspartner voor bestaande platforms en organisaties in digitale informatie-uitwisseling in de bouw

Werkgroepen

FBS is actief op verschillende werkvelden van digitale datauitwisseling in de bouwkolom. Daarom zijn er vier werkgroepen in het leven geroepen. Deze werkgroepen volgen de ontwikkelingen in hun werkveld nauwlettend. Via de onderstaande buttons kunt u meer lezen over de vier werkvelden.

BIM
Artikeldata en E-business
Bestekdata
Milieudata en Milieulabels