FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.
BIM Loket Dialoogtafel “Smart cities en digitalisering: kansen vanuit disruptie”

Smart cities en digitalisering: kansen vanuit disruptie

Grote steden in Nederland worden geconfronteerd met wereldwijde vraagstukken als verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen. De druk op de steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen te vinden, neemt snel toe. In januari vorig jaar presenteerden 140 stakeholders een gezamenlijke visie over de richting van de smart cities in Nederland. Gemeente Amsterdam vervult hierbij een rol als aanjager van de innovatie in de stad en in de regio. Voor welke uitdagingen staat zij? Gemeente Amsterdam kan dit niet alleen!

Daarbij staan ook de ontwikkelingen in – en vooral buiten – de bouwsector niet stil. Realisatie van smart cities is mede afhankelijk van digitalisering en informatisering, waaronder Bouw Informatie Management (BIM) en het assetmanagement van de toekomst. Welke ontwikkelingen spelen hier, ook internationaal? Er zijn signalen voor disruptie in bouw, vergelijkbaar met Uber en Airbnb, door bijvoorbeeld partijen als Google, Amazon en IKEA. Welke kansen biedt dit en hoe kunnen we hier concreet op inspelen? Hoe kunnen smart cities de urgentie hiervan vergroten?

Welkom aan de Dialoogtafel!

Als vervolg op de zeer geslaagde “The Future, Backwards” Dialoogtafel op 10 november vorig jaar organiseert het BIM Loket op 16 februari opnieuw een Dialoogtafel. Het thema is deze keer Smart Cities en de disruptieve werking van digitalisering in de bouw. Jij bent van harte welkom! We hebben voor deze bijeenkomst ook de Baanbrekers uitgenodigd, transitienetwerk in de bouw. We gaan interactief aan de slag om met BIM en open standaarden oplossingsrichtingen te verkennen voor de vraagstukken waar Amsterdam mee worstelt.

Programma – Registereer hier uw kaarten

Vanaf 12:30 ontvangen we je in de voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam met een broodje.

13:15 uur – Welkom
Intro door Marcel Sukel en Berend Koudstaal

BIM Loket meets Baanbrekers: Introductie Baanbrekers door Rob Kuiken

13:20 uur – Perspectief Smart City Amsterdam
Ger Baron, CTO vanuit Gemeente Amsterdam

13:40 uur – Perspectief Digitalisering en disruptie in de bouw
Bram Mommers, Global Director Digital asset lifecycle – Arcadis

14:00 uur – Aan tafel !!! 
Dialoog onder leiding van Marcel Sukel en Berend Koudstaal en met hulp van de Baanbrekers

16:30 uur – Plenaire afsluiting

16:45 uur – Borrel

17:15 uur – Einde


Over de BIM Loket Dialoogtafels

Het doel van de Dialoogtafels is om te komen tot een transitie/inspiratienetwerk van dwarsdenkers en jongeren (van geest), rond digitalisering en informatisering in de bouw in het licht van open standaarden. Onder de naam Dialoogtafels B&U en GWW kwamen in 2017 vertegenwoordigers van de verschillende bouwbranches bijeen: opdrachtnemers, opdrachtgevers en softwarebedrijven. De deelnemers zaten aan tafel op persoonlijke titel, op uitnodiging van het BIM Loket. Gezien de positieve ervaringen en de gebleken synergie tussen partijen aan tafel, vervalt het eerder gemaakte onderscheid tussen B&U en GWW. Met de BIM Loket Dialoogtafel richten we ons in 2018 op een bredere groep van mensen die de bouw willen vernieuwen.

Deze Dialoogtafel wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Datum/Tijd
16 februari 2018
12:30 - 17:15

Locatie
Voormalig Stadstimmertuin, ruimte Gymzaal

Kaart wordt geladen...