FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.
De relevantie van Product Informatie Management

PIM Wordt steeds relevanter.
Praat nu mee tijdens een online bijeenkomst, georganiseerd door Contakt Consulting

Vanuit de bouwsector horen we in toenemende mate dat er uitdagingen liggen om productdata op orde te krijgen. Om de supplychain te optimaliseren, in te spelen op circulariteit, te voldoen aan rapportage verplichtingen richting opdrachtgever en vanwege wettelijke verplichtingen rond de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Graag nodigen we je uit voor onze online kennisbijeenkomst van Contakt Consulting over Product Informatie Management in de bouw en installatie op woensdag 18 november a.s. van 15:30 – 17:30 uur.
We bespreken samen met een aantal ervaringsexperts uit de keten de toenemende relevantie van het gestructureerd vastleggen en delen van product informatie en hoe je hiermee om kunt gaan. Vanuit de groothandel zijn Veris en TABS (Timber and Building Supplies) vertegenwoordigd. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal andere experts.

Waarom PIM?

Tot voor kort was de grote uitdaging om alle relevante informatie voor groothandels, bestekschrijvers, architecten en afnemers op een gestructureerde wijze vast te leggen, zodanig dat de diverse databases, websites en catalogi ermee overweg konden en de gebruikers snel toegang hadden tot uw informatie. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerp proces. Echter, de behoefte aan de juiste productdata komt nu ook vanuit andere doelstellingen. De ontwikkelingen zoals hierboven genoemd vragen om de juiste combinatie van data, gekoppeld aan BIM objecten, Programma’s van Eisen (PvE), activiteiten en certificaten. Volgens welke standaarden dit gaat, waar en hoe e.e.a. geregeld is met het eigenaarschap van deze data en de rol van de groothandel in deze, zijn de uitdagingen waar de sector voor staat. De opdrachtgevers zouden hier een leidende rol in moeten nemen, maar dat gebeurt nog lang niet altijd.

Programma

Tijdens de kennisbijeenkomst van Contakt Consulting willen we samen met jou in deze materie duiken.

  1. We starten met een presentatie van Ron Saraber, één van de partners bij Contakt Consulting. Hij gaat in op Master datamanagement en PIM, en hoe dit alles samenhangt met de genoemde thema’s zoals de Wkb etc. Ook gaat hij in op initiatieven in de sector, zoals de DigiDeal met DSGO, die voor de nodige versnelling gaan zorgen.
  2. Vervolgens gaan we in op enkele praktijkcases hoe organisaties in de keten met het thema PIM omgaan en als inspiratie laten we PIM Vendors zien, een hulpmiddel bij het selecteren van het juiste PIM pakket. We gaan onder andere in op hoe zo’n selectietraject loopt, wat er bij komt kijken, hoe je de zowel de directie als de data experts in jouw organisatie meekrijgt.
  3. Tot slot hebben we een forum discussie met een aantal (ervarings)deskundigen op het gebied van Datamanagement en PIM in het bijzonder. Er is gelegenheid om specifieke vraagstukken in te brengen of bij te dragen aan de discussie.

Online webinar

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 bieden we deze bijeenkomst via een online webinar aan en kent het vooral een inhoudelijk karakter. Begin 2021 willen we een vervolg geven op dit onderwerp en we hopen dan een fysiek evenement te kunnen organiseren. Waarbij we de combinatie van de expert en zijn of haar manager/directeur willen uitnodigen. We willen dan ingaan op de persoonlijke cases en ter plekke samen met jou kijken hoe we je eventueel verder kunnen helpen.

Aanmelden

Meld je snel aan voor dit webinar door een email te sturen aan monique.mulder@contakt.nl. Daarbij willen we je uitdagen de volgende vier vragen te beantwoorden en deze mee te sturen met je aanmelding:

  1. Wat heb je tot nu toe gedaan aan Product Informatie Management?
  2. Wat is de aanleiding om hier iets mee te gaan doen?
  3. Welke ervaringen zou je willen delen tijdens dit event?
  4. Wat zou je willen halen uit dit event?

Datum/Tijd
18 november 2020
00:00 - 17:30