FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Artikeldata en E-business

Digitale uitwisseling van (fabrikanten)data in de bouwkolom wordt steeds belangrijker. Maar veel producten van fabrikanten in de bouw zijn niet, slechts deels of op een onjuiste manier vertegenwoordigd in E-business en databases die (nu en in de toekomst) door bedrijven in de bouwkolom gebruikt worden. Daarbij komt, dat het voor u als toeleverancier simpelweg niet haalbaar is altijd te volgen wat er online met uw artikeldata gebeurt. Hoe kunnen we dit nu beter organiseren?

Artikeldata juist weergeven

FBS wil voor u bewerkstelligen, dat uw producten in ieder door de bouw gebruikt online instrument zoveel mogelijk aanwezig zijn en op de juiste wijze omschreven, geclassificeerd en beoordeeld worden. Niet alleen in bestekdata, maar ook in de nieuwste E-business applicaties. De combinatie met BIM is evident. Met de juiste data zijn er geen verrassingen meer in het proces, omdat de informatie in elke fase eenduidig en actueel is. Dit voorkomt fouten, reduceert faalkosten en versnelt de bouwtijd. Bovendien werkt de klant veel prettiger samen met alle partners in de keten, omdat iedereen over precies dezelfde informatie beschikt. De juiste artikeldata in BIM draagt optimaal bij aan een succesvol eindresultaat.

Actieve speler

De voordelen van E-business in de bouw zijn evident voor alle betrokkenen. FBS volgt de ontwikkeling van E-business en gebruikte databases in de bouw dan ook niet alleen, maar bevordert deze ook. Alleen als actieve en betrokken speler kunnen we er voor zorgen dat u als fabrikant positie heeft en behoudt. En door, zowel op het gebied van E-business als BIM, samen te werken met het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), maken we ook echt een vuist. FBS participeert in plaats van volgt, met maar één doel: uw positie als fabrikant in E-business versterken.

Downloads in Artikeldata & E-business

[ddownload_list categories=”artikeldata-e-business”]

Interview Mark Faay “BIM en prefab zijn de de standaard van het hedendaagse bouwen.”

Interview Mark Faay “BIM en prefab zijn de de standaard van het hedendaagse bouwen.”

“BIM is, evenals prefab- en lichter bouwen, de standaard voor het nieuwe bouwen.  Om de ontwikkelingen binnen BIM uit de eerste hand te vernemen en.. Read More →
Momentum dreigt verloren te gaan, voer Wkb snel in!

Momentum dreigt verloren te gaan, voer Wkb snel in!

In een brief aan minister Ollogren (BZK) pleit het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) voor snelle actie om te komen tot snelle aanvaarding van de Wet.. Read More →
Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier

Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent? Hoe kan de leverancier de bouwer ondersteunen en van de nodige gegevens voorzien? Patricia.. Read More →