FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Bijzondere leden

Het bijzonder lidmaatschap is bedoeld voor bedrijven of instellingen, niet zijnde toeleveranciers,  die door hun werkzaamheden nauw betrokken zijn bij de bouwwereld en de doelstellingen van de vereniging mede kunnen bevorderen. Het bijzonder lidmaatschap komt tot stand op uitnodiging door het bestuur, op aanbeveling van een of meer gewone leden of op aanvraag door de organisatie voor het bijzonder lidmaatschap. Ook interesse in het bijzonder lidmaatschap? Neem contact met ons op!

Ledenvoordeel

Verscheidene bijzondere leden bieden de aangesloten fabrikanten ‘Ledenvoordeel’ in de vorm van een speciaal aanbod op hun producten en/of diensten. Kijk ook eens op de pagina ‘Lid worden?’


De Twee Snoeken / Bouwconnect

De Twee Snoeken ontwikkelt samenwerkende software voor de Nederlandse bouw. Een belangrijk onderdeel van onze complete BIM softwaresuite is de BouwConnect Bibliotheek. Deze platformonafhankelijke bouwdeeldatabase bevat technische informatie over bouwdelen/producten/materialen, bouwfysische informatie, CAD (2D en 3D BIM), bestekteksten en wet- en regelgeving. In tegenstelling tot andere BIM bibliotheken bevat de BouwConnect Bibliotheek naast statische producten ook dynamische productconfiguratoren voor merkgebonden en generieke bouwdelen. Verder levert De Twee Snoeken digitale diensten en software-oplossingen, zoals productselectiesystemen en bestekservices, voor bouwtoeleveranciers. Deze tools worden geïntegreerd in de website van de fabrikant. Hiermee stellen zij alle BIM informatie van hun producten direct online beschikbaar in verschillende formaten.


Wim Sitsen

wim.sitsen@tweesnoeken.nl