FBS, hét netwerk van al het digitale bouwwerk.

Bijzondere leden

Het bijzonder lidmaatschap is bedoeld voor bedrijven of instellingen, niet zijnde toeleveranciers,  die door hun werkzaamheden nauw betrokken zijn bij de bouwwereld en de doelstellingen van de vereniging mede kunnen bevorderen. Het bijzonder lidmaatschap komt tot stand op uitnodiging door het bestuur, op aanbeveling van een of meer gewone leden of op aanvraag door de organisatie voor het bijzonder lidmaatschap. Ook interesse in het bijzonder lidmaatschap? Neem contact met ons op!

Ledenvoordeel

Verscheidene bijzondere leden bieden de aangesloten fabrikanten ‘Ledenvoordeel’ in de vorm van een speciaal aanbod op hun producten en/of diensten. Kijk ook eens op de pagina ‘Lid worden?’


nexMart

Nexmart is een B2B fabrikanten-platform komende uit de ijzerwaren-gereedschappen branche en biedt wereldwijd haar e-Business diensten aan. De fabrikanten zelf zijn eigenaar van nexmart. Nexmart synchroniseert met fabrikanten-ERP`s en kan daardoor haar wederverkopers/dienstverleners op maat bedienen met data en EDI.

Het is ons doel bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, optimaliseren en versnellen. Om die reden verzorgen we innovatieve eBusiness-producten en -services voor de activiteiten van onze klanten. We hebben ons als doel gesteld gegevensdistributie, procesverbetering en branchenetwerkvorming langs elektronische weg zo te ondersteunen dat elke marktpartij zijn productiviteit kan verhogen.

 


Albert de Haan

albert.dehaan@nexmart.com